Przedmiot i metoda lekcji wg Charlotte Mason czyli o znaczeniu wczesnej edukacji, inspirowania dzieci oraz o odpowiednim karmieniu umysłu.
Charlotte Mason / 10 kwietnia 2017

Przedmiot i metoda lekcji wg Charlotte Mason czyli o znaczeniu wczesnej edukacji, inspirowania dzieci oraz o odpowiednim karmieniu umysłu. RODZICE POWINNI ROZWAŻYĆ RÓŻNE TEMATY NAUKOWE Charlotte Mason uważała, że rodzice powinni mieć zawsze wgląd na edukację swoich dzieci. Powinni mieć swoją własną, starannie uformowaną opinię o tym jakich przedmiotów powinny być nauczane ich dzieci oraz w jaki sposób powinny być nauczane. Jest to ważne nie tylko ze względu na nauczyciela, ale także przez wzgląd na dobro ich dzieci. Największym osiągnięciem i radością nauczyciela jest wiedza, że jego uczniowie i ich rodzice tworzą razem zespół. Ważne dla CM było, aby nauczyciel uczący dziecko nie skupiał się na osiąganiu wysokich wyników w testach i ocenach oraz nie wyrobił w sobie nawyku faworyzowania uczniów. Dla dobra dziecka, niezależnie w jakim wieku się ono znajduje, ważny jest odpowiedni nauczyciel. Nie może być to osoba przypadkowa, inaczej zmarnuje się czas dziecka, ale również uformuje się złe nawyki, które potem będą dziecku przeszkadzać. Gdy pójdzie do szkoły, nie będzie  myślał o lekcjach, jego praca będzie wykonana niedbale a nauczyciele będą sfrustrowani bierną reakcją ucznia na nauczanie. DOM JEST NAJLEPSZYM MIEJSCEM WZRASTANIA MAŁYCH DZIECI Niezależnie od zalet przedszkola i innych podobnych zajęć oferowanych dla dzieci, nauka w…

Co według Charlotte Mason oznacza, że edukacja jest atmosferą?
Charlotte Mason / 31 marca 2017

  Według Charlotte Mason: „Jedyny sposób, który nauczyciel może wykorzystać do edukacji, to naturalne otoczenie dziecka, szkolenie dobrych nawyków i ekspozycja na życiowe idee i pomysły. To właśnie oznacza motto CM: „Edukacja jest atmosferą, dyscypliną i życiem” . „Education is an atmosphere, a discipline, a life.”  (20 zasad Charlotte Mason – pkt. 5)   Cóż zatem oznacza, że EDUKACJA JEST ATMOSFERĄ?  

Kim była Charlotte Mason?
Charlotte Mason , Edukacja / 1 marca 2017

Życiorys  Charlotte Mason napisany specjalnie dla nas przez  Karen Glass! Thank you so much, Karen. God bless you.   Charlotte była brytyjskim pedagogiem, która mimo iż przez pewien okres czasu była całkowicie zapomniana, działając aktywnie miała wpływ na edukację końca XIX i początku XX wieku. Urodziła się w 1842 roku i była jedynym dzieckiem. Oboje jej rodzice zmarli kiedy była jeszcze nastolatką, a ponieważ nie miała pieniędzy, musiała zarabiać na swoje utrzymanie. Niektórzy przyjaciele pomogli jej  uczęszczać przez rok do kolegium kształcącego nauczycieli w jedynej w tym czasie szkole dostępnej dla kobiet Home and Colonial Training College w Londynie.   Po roku kształcenia, znalazła posadę nauczyciela w the Davison Infant School w Worthing i zaczęła zarabiać na swoje życie w 1861 roku, zanim ukończyła 20 lat. Niesamowite jest to, że mając takie małe, formalne wykształcenie, wykonując trudne zadania, udało jej się to wszystko osiągnąć. Miała genialny umysł i żywą inteligencję. Czytała dużo w dziedzinie edukacji, zarówno nowoczesne jak  i historyczne książki, a także podążała za nowymi pomysłami w dziedzinie psychologii i badań nad mózgiem. Żyła spokojnym życiem, nauczając i trochę podróżując napisała kilka książek o geografii. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak wiele czasu i zainteresowania musiała poświęcić edukacji i jak…

Co to jest metoda Charlotte Mason?
Charlotte Mason / 22 lutego 2017

Metoda Charlotte Mason  (metoda CM) bazuje na podejściu do dziecka jako osoby, którą należy edukować jako całą osobę, a nie jako pustą kartkę. Hasłem edukacji CM jest „Edukacja jest atmosferą, dyscypliną, życiem.” Uczniowie przede wszystkim korzystają z tzw „living books” czyli „życiowych książek”. Duży nacisk kładzie się na narrację, aby dziecko mając bogaty zasób słów, potrafiło wyrazić swoje myśli, a opowiadając zapamiętało przeczytaną treść. Piękne ręczne pismo ćwiczy się na fragmentach z książek. Dużo czasu spędza się na świeżym powietrzu, ponieważ w ten sposób można poznać przyrodę obserwując ją doświadczalnie. Uczy się kontaktu ze sztuką, muzyką. Dzięki metodzie CM, dzieci mają bardzo bogaty program nauczania: uczą się wszystkich przedmiotów, które spotykamy na co dzień w szkole oraz prac ręcznych, umiejętności życiowych, znajomości Biblii, a także nawyku uwagi, który jest bardzo potrzebny w procesie nauczania. CM posługuje się metodami, które maja pielęgnować miłość do nauki i wzmocnienie dobrych nawyków na całe życie, a nie tylko prezentacją informacji. Wszystko jest tak stworzone, aby pomóc dziecku wzrastać, ponieważ uczymy się wzrastając. W Wielkiej Brytanii oraz USA jest bardzo silny system wsparcia nauczania tą metodą, są opracowane darmowe programy nauczania, książki opisujące dokładnie metodę oraz dużo innych pomocy naukowo – wychowawczych. Metoda CM jest…