Jak przeżywać Wielki Post w rodzinie?
Religia / 1 marca 2017

Jak przeżywać  Wielki Post  w rodzinie? Wielki Post jest czterdziestodniowym przygotowaniem Paschy. Święte Triuduum Paschalne jest szczytem liturgii całego roku, w którym sprawowane są misteria naszego Odkupienia dokonanego przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Tak o Wielkim Poście napisał ks. Bp Józef Wysocki w książce p.t. „Rytuał rodzinny”. Zapewne każdy z czytających powyższy tekst rozumie, ale co z dziećmi? Jak im pomóc przeżyć Wielki Post, żeby nie czuły się , że biorą udział w przedstawieniu, którego nie rozumieją? Nasza córka wspomina, że gdy była mała, nabożeństwo Drogi Krzyżowej kojarzyło jej się z ćwiczeniami gimnastycznymi. Stój, siądź, klęknij. Co zrobić, aby pomóc dzieciom dobrze przeżywać Wielki Post? Poniższe cytaty pochodzą z książki „Rytuał rodzinny” ks. Bp J. Wybickiego. „Praktyka postu przedwielkanocnego została ujednolicona w całym Kościele przez papieża św. Grzegorza Wielkiego w VI wieku i objęła okres czterdziestu dni, nie wliczając niedziel. Niedziele były  w praktyce Kościoła zawsze dniami radości.” „W katechezach należy ukazywać naturę i następstwa grzechu oraz wzywać do zerwania z nim. Z nawrócenia serca winny wypływać zewnętrzne praktyki pokutne tak w wymiarze indywidualnym jak i wspólnotowym. Wierni winni częściej modlić się o nawrócenie grzeszników, wsłuchiwać się w Boże słowo, brać udział w liturgii wielkopostnej i w nabożeństwach pokutnych.”…